Borrar

 

Llengua i Literatura

 

 

  • Llengua pràctica: Amb situacions d’aprenentatge, que permeten integrar els coneixements lingüístics i aplicar-los a contextos quotidians.

  • Llengua comunicativa: situa els aprenentatges al servei de la interacció oral i escrita en diferents contextos.

  • Llengua emocional: per a parlar dels sentiments propis i entendre el sentiments dels altres.

  • Llengua connectada amb el món actual.

 

 

x