Borrar

 

Lingua e Literatura

 

 

  1. Lingua práctica, que aplica as aprendizaxes: Con que permiten situacións de aprendizaxe integrar os coñecementos lingüísticos e aplicalos a contextos cotiáns.

  2. Lingua comunicativa, que sitúa as aprendizaxes ao servizo da interacción oral e escrita en diferentes contextos.

  3. Lingua conectada co mundo de hoxe

x